Nkrê un Son más Son...

sexta-feira, fevereiro 01, 2008

Nha Diploma!

Bom, ami djan downloudi nha diplma di mérito.
Nsta imocianadu ku ês iniciativa li di director di cultura di alamarginal.
Nta prometi prinda nha diploma na paredi.

Sem comentários:

Follow Us @soratemplates