Ah Somada!

2:42 da manhã Angelo Barbosa 0 Comments


Somada, coraçon di Santiagu, sta na se festa maior. 25 di Novembro ê dia ki tudu alguém di Santa Catarina, undi kê sta ê ta xinti kel “batimentu forti tempradu na alma raiz di tchon”.

Santa Catarina, Somada di nôs, alenu ta bai… Posted by Picasa

You Might Also Like

0 comments: