Dianti di tantu kusas ki tem stadu ta contici na musica, na teatro, na pintura, na fotografia, na dança alguem di grandi xintidu fla: &quo...

Un Frasi - Un Grandi Xintidu

9:27 PM 0 Comments


Dianti di tantu kusas ki tem stadu ta contici na musica, na teatro, na pintura, na fotografia, na dança alguem di grandi xintidu fla:

"Praia sta Prenha"...(Princesito) Posted by Picasa

0 comments: